16 stycznia 1918

Kronika kryminalna

Gliwice. Rafinowani oszuści

Michałek, Powetzki i Nowak wpadli na nowy proceder złodziejski. Trójka ta obserwowała na dworcu tutejszym podróżnych, którzy swoje torby i toboły oddawali na bagaż, do przechowania. Zważali przytem pilnie na nr kwitu, otrzymał zwykle podróżny i na daną paczkę. Później Jeden z nich zgłaszał się po paczkę. udając, że zgubił kwit, lecz zwykle wiedział numer kwitu i poznał »swój« kufer. W ten sposób wpadło im wiele kufrów, waliz i paczek do rak. Trójka oszustów prowadziła proceder ten niełvlko w Gliwicach, lecz i na innych dworcach. Ostatecznie poznała się na tem władza kolejowa i policyą zdołała oszustów wyśledzić i usadzić w wiezieniu.

 

Dziennik Śląski, 15-01-1918

Obława na paskarzy (Łódź).

W tych dniach łódzka polityka kryminalna dokonała obławy na jednej ze znanych w Łodzi „czarnych giełd”, mieszczącej się w kawairni „Bristol”. Po przeprowadzeniu szczegółowej rewizji aresztowano przeszło 200 osób, z których część zwolniono po sprawdzeniu tożsamości, a resztę zatrzymano w więzieniu.

 

Nowa Gazeta, 15-01-1918

W tych dniach łódzka polityka kryminalna dokonała obławy na jednej ze znanych w Łodzi „czarnych giełd”, mieszczącej się w kawairni „Bristol”. Po przeprowadzeniu szczegółowej rewizji aresztowano przeszło 200 osób, z których część zwolniono po sprawdzeniu tożsamości, a resztę zatrzymano w więzieniu.

 

Nowa Gazeta, 15-01-1918

Gliwice. Złodzieje

włamali się znowu do składu jubilerskiego Masonia i skradli 120 pierścieni i wiele zegarów, wartości przeszło 3000 marek.

 

Dziennik Śląski, 15-01-1918

Zabrze. Młodociany włamywacz

Gorus, należący do pewnej szajki złodziejskiej w Zaborzu, zbiegi w Bytomiu dozorcom, prowadzącym go do sądu karnego.

 

Dziennik Śląski, 15-01-1918

OBŁAWA POLICYJNA

Onegdajszej nocy zarządziła dyrekeya policyi w z&uikach miasta obławę za podejrzanymi osobnikami, która trwała od godz. 6 wiecz. do 6 rano dnia następnego.
Podczas obławy aresztowano kilkadziesiąt osób, przeważnie złodziei i dezerterów, posiadających fałszywe dokumenta. Wśród aresztowanych znajduje się 16 osób, poszukiwanych za kradzieże.
W obławie tej wzięła także udział połowa żandarmerya Legionów polskich, która aresztowała kilku legionowych dezerterów. Podczas obławy nie obyło się bez krwawych starć.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918