24 marca 1918

Kronika kryminalna

Racibórz. Fałszerstwo.

Sąd przysięgłych rozpatrywał sprawę robotnic M. Seifried i M. Gruschka z Raciborza, oskarżonych o sfałszowanie dokumentu. Oskarżone pracowały na kolei i jako takie otrzymały bilety na wolną jazdę z Raciborza do Nędzy. Robotnice chciały z wolnych biletów korzystać także i w niedziele i do tego na jazdę w inną dalszą okolice. W tym celu dopisały na biletach potrzebne im stacye i używając sfałszowanych biletów poszkodowały kolej o 2.40 i 6.50 mk. Sąd skazał każdą na 6 tygodni więzienia.

Gazeta Śląska 1918-03-24

TROSKLIWA OPIEKA

P. Jadwiga Zaborowska, wyjeżdżając do Rosji, pozostawiła rzeczy swoje w mieszkaniu przy ul. Nowowiejskiej 2 pod opieka kuzynki swej p. Julji Żmijewskiej. Po pewnym czasie p. Żmijewska sporządziła spis tych rzeczy, przeniosła je do mniejszego lokalu, klucze zaś od mieszkania oddała pod opiekę stróża domu Michała Kołodziejaka. W 1917 r., gdy p. Z. przybyła do mieszkania, okazało się, że brak różnych przedmiotów na same około 3,000 marek. Stawiony przed sad K. nie przyznał się do winy, twierdząc, że

Ohydny mord polityczny.

Gaz. Wieczorna” donosi:. We wsi Kornalowice obok miejscowości Dublony - Kranzberg w pow. samborskim, znaleziono rankiem na ulicy wiejskiej jakiegoś człowieka tak straszliwie zmasakrowanego. że nie można było w pierwszej chwili ustalić identyczności nieszczęśliwego. Przeniesiono go natychmiast do jednej z poblizkich chat i rozpoczęto energiczny ratunek, który doprowadził do tego, że ranny odzyskał chwilowo przytomność. Okazało się wówczas, że jest on wójtem Kornalowic, polakiem i jak zeznał, został przez miejscowych chłopów niskich pobity kolami tak straszliwie za to, że podpisał protest polski przeciw oderwaniu ziemi chełmskiej. Po obmyciu z krwi i założeniu prowizorycznych opatrunków przewieziono nieszczęśliwego Sambora, gdzie w kilka dni potem umarł w szpitalu. Władze wdrożyły śledztwo, które toczy się w dalszym ciągu. Aresztowano kilkunastu chłopów ruskich z Kornalowic.

 

Kurjer Poznański, 23-03-1918

Nowy sposób oszustwa

Dla przestrogi podajemy sposób nowego oszustwa, na jaki wpadli wyzyskiwacze. Oto w okolicach podmiejskich, a nawet w samem mieście, w mieszkaniach żon rezerwistów zjawiają się - zwykle na nocleg oszustki, które przynoszą fałszywe adresy osób, które rzekomo posiadają listy od meżów, znajdujących się w Rosji.

Uszczęśliwiane żony przyjmują, czem mogą te zwiastunki dobrej nowiny, goszczą je, obdarzają nieraz pieniędzmi. Rankiem oszustki udają się w dalszą drogę, niejednokrotnie okradając rezerwistki, te zaś udają się pod wskazany adres, gdzie się dowiadują że zostały w błąd wprowadzone i oszukane.

Kurjer Warszawski, 24-03-1918

Kradzież w teatrze.

W dniu wczorajszym nieznani sprawcy dokonali śmiałej kradzieży w teatrze Letnim, gdzie skradziono z garderób damskich znaczną ilość bielizny, obuwia i t. p. Ogólna suma skradzionych rzeczy wynosi około 20 tysięcy marek.

 

Nowa Gazeta, 23-03-1918