16 listopada 1918

Kronika kryminalna

Z Łapanowa donoszą: Zorganizowana banda zdemobilizowanych żołnierzy, wywoławszy panikę w miasteczku gęstymi strzałami, wpadła cleń o godz. 8 wieczorem i zrabowała wszystkie sklepy.

 

Miejscowa żandarmerya, złożona z 3 ludzi 10 pospolitaków ustąpiła z koszar wobec przywagi liczebnej bandytów. Do koszar wpadli napastnicy, zabrali wszystko, co było własnością wojskową i prywatną, zapowiadając dalsze napady.

P. K. L. komunikuje: Na podstawie uchwały, jednomyślnie i w obecności przedstawicieli wszystkich stronnictw powziętej, P. K. L. postanowiło z powodu licznych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia wprowadzić w pow. brzeskim sądy doraźne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-11-1918

Banda w sile kilku tysięcy ludzi starała się w tych dniach zaatakować Oświęcim. Atak odparto. Po stronie atakujących było kilku rannych, których odstawiono do szpitala w Chrzanowie. Prócz tego aresztowano 60 bandytów. Pochodzących z okolic Powiśla. Znaleziono przy nich 100 koron w złocie, nieco srebra i zloty łańcuszek. Przedmioty te będą zwrócone prawowitemu rządowi polskiemu.

 

Dziennik Śląski, 16-11-1918

pow. Nowy Sącz, donoszą nam o rabunkowym napadzie trzech zamaskowanych bandytów w mundurach wojskowych, dokonanym w nocy z 6 na. 7 b. m. na dom Mojżesza Gellera. Zrabowano znaczną gotówkę i postrzelono Wiktora Gellera.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-11-1918

W nocy z dnia 3 na 4 bm., w majątku Grzmiąca pod Grodziskiem, należącym do hr. Wielopolskich, popełniono zuchwała kradzież. Przez wyłamaną okiennice złodzieje dostali się go wnętrza pałacu skąd niepostrzeżenie wynieśli srebra, ubrania, bieliznę i różne rzeczy na sumę 100,000 marek. Śledztwo w toku. Za wykrycia kradzieży wyznaczono nagrodę.

 

Dziennik Śląski, 16-11-1918