16 października 1919

Groźne odkrycie.

W Czerwonaku pod Poznaniem, przy budowie okopów fortyfikacyjnych. natrafili żołnierze na jednym z pagórków w głębokości pół metra na szkielet ludzki, który spoczywać mógł tam około 20 lat. O groźnem odkryciu powiadomiono władzę policyjną, która zarzadziła dochodzenia śledcze. W okolicy opowiadają. że przed 13 laty zaginał niepowrotnie pewien 28-letni człowiek z Główny i wszelkie za nim poszukiwania spełzły wówczas na niczem. Zachodzi więc przypuszczenie, że owego człowieka pozbawiono gwałtem życia i pogrzebano w miejscu, w którem obecnie znaleziono szkielet.

 

Kurjer Poznański, 15-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.