23 października 1920

Śmiała kradzież.

Do składu cygar przy ulicy Wielkiej Berlińskiej nr. 70. wpadło wczoraj wieczorem dwuch chłopaków, w wieku około lat 10, i skradli pewną ilość papierosów. Właściciel składu spostrzegł jednak kradzież i przywołał policjanta, który młodocianych opryszków dogonił i aresztował.

 

Kurjer Poznański, 16-10-1914