26 września 1920

Rabunki w Prusach.

Vorwarts podaje interesujące wiadomości o uczciwości mieszkańców Prus Wschodnich.

 

Według zacytowanego dziennika, powołującego się na dane urzędowe, sąd wojenny w Królewcu rozpoznawał sprawę 40 miejscowych obywateli, oskarżonych o rabunki, dokonane w Alberdze podczas pierwszego natarcia rosjan w Prusiech Wschodnich. W sądzie wyjaśniło się, te nie bacząc na rozporządzenie magistratu co do natychmiastowego oddania wszystkich zabranych rzeczy, przyczem magistrat zapewnił niekaralność wszystkim osobom, które dobrowolnie rzeczy zwrócą, ani jeden z mieszkańców miasta nie przyniósł na wskazane miejsce ani jednej rzeczy. Należało dokonać w całem mieście rewizji, której wynikiem było aresztowanie 40 osób, której aresztowanych skazano na więzienie od 6 miesięcy do roku.

 

 

Sąd wojenny w Wystruciu skazał 13 osób za rabunki po odejściu wojsk rosyjskich na różne kary, między innemi na więzienie od 4 miesięcy do 18 lat. Niektórzy z oskarżonych byli schwytani w chwili, kiedy zabierali się do ucieczki z rzeczami zagrabione mi, naładowanemi na wózki, do Rosji.

 

W Olsztynie sąd wojenny skazał gospodynię. która podczas t. zw. „paniki rosyjskiej" okradła swego pana, na dwa lata i 6 miesięcy więzienia.

 

Kurjer Warszawski, 09-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.