14 sierpnia 1920

Czy budowniczy odpowiada przedwczesne otynkowanie?

Jak wiadomo, w sprawach t. z. tynkowych praktyka ustaliła. że wbrew przepisowi prawa, mającemu na celu hygienę domy ulegają przedwczesnemu otynkowaniu, po przeprowadzeniu zaś sprawy przez wszystkie instancje co nieraz trwa kilka lat, „nielegalnie”, lecz już, zupełnie suchy tynk odbija się po to, aby po ukończeniu tej pracy zastąpić go nowym, "legalnym”, lecz wilgotnym.

 

Sprawy tynkowe wciąż znajdują się na wokandach sądowych, a w ostatnich czasach

urząd prokuratorski mając zapewne na celu zapobieżenie przedwczesnemu tynkowaniu począł pociągać do odpowiedzialności oprócz właścicieli domów jeszcze i budowniczych, pod dozorem których wznoszone były domy.

 

Wczoraj właśnie przed sądem stanął Kazimierz Gadomski, budowniczy cyrkułowy, osk. o to, że dopuścił do przedwczesnego otynkowania domu Haima Kornblita przy ul. Nowolipie Nr. 53.

 

W toku śledztwa okazało się jednak. że G. przestrzegał nawet Konblita by nie tynkował domu przedwcześnie, że nadto budownczy ani nie może zapobiedz przedwczesnemu otynkowaniu domu przez właściciela, ani też nie jest odpowiedzialny za to.

 

Sąd wydał wyrok uniewinniający G.

Kurjer Poranny, 10-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.