14 sierpnia 1920

Gniezno. (Ucieczka defraudanta).

Właściciel domu, kupiec i radny miejski Warschauer opuścił cichaczem nasze miasto sfałszowawszy podpisy na wekslach. Poszkodowani są koloniści z Pierzysk i Lubowa i miejska kasa oszczędności. Warschauer, uchodzący za rządnego przemysłowca, pobierał zapomogi z funduszów na podniesienie przemysłu na „kresach wschodnich”.

 

Kurjer Poznański, 13-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.