19 sierpnia 1919

Konfiskata pieprzu.

W tych dniach wpadł komisaryat policyjny w Morawskiej Ostrawie na trop szajki eksportowców. Na dworcu kolejowym w Karwinie zwrócił uwagą agentów policy! transport towarów, przeznaczony do Żyliny na Węgrzech. Transport ten skonfiskowano. W dwu skrzyniach znajdowało się 2 centnary i 40 klg. pieprzu, cynamonu i im kleru (zozworu). Rzeczy te znajdowały się w mniejszych paczkach, w jakich zwyczajnie otrzymują je sklepy. Nadawcą był F. Rosenberg w Mor. Ostrawie, zaś list przewozowy zaadresowany był do Samuela Roggerą w Żylinie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.