17 grudnia 1918

Kradzież systematyczna.

Zamieszkały w domu N 2 na Rybakach Piotr Majewski, szewc, zawiadomił policyę o systematycznej kradzieży skór, na sumę 100 rb. Jak się następnie wyjaśniło, kradzieży dopuszczał się 10-letni syn jego, który wynosił z warsztatu ojca skóry i oddawał je swemu towarzyszowi zabaw, 13-letniemu Edwardowi Laskokwskiemu, a ten sprzedawał je niejakiemu Majorkowi (Bugaj 18).

 

Nowa Gazeta, 14-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.