22 lipca 1919

Za wypiek chleba z... nawozem

Niejaka M. M. zawiadomiła III komisariat Milicji m., iż chleb kupiony w sklepie Kronowskiej na ul. Bychawskiej, a pochodzący z piekarni Maja na tejże ulicy zawierał w środku nawóz koński.

Sprawę tak czystego wypieku chleba rozpatrywał Sąd Pokoju I okręgu w dn. 5 czerwca i na podstawie orzeczenia p. weterynarza Guzowskiego, iż w chlebie znajdowały się przeżute kawałki słomy, skazał piekarza Maja na 600 kor. grzywny z zamianą na dwumiesięczny areszt.

 

Ziemia Lubelska, 13-06-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.