20 marca 1919

Buty z grobów.

Z Sokala donoszą: Pracujący we dworach jeńcy rosyjscy dopuszczali się od dłuższego czasu czynów, świadczących o ich ciemnocie moralnej, w którą wciągnąć potrafili wielu włościan naszego powiatu. Pełno tu wszędzie cmentarzy wojskowych i w pojedynkę rzuconych grobów poległych w czasie walk w pierwszych dramach wojny i następnie podczas odwrotu w roku 1915. żołnierzy chowano oczywista w odzieży i obuwiu. Fakt ten nasunął jeńcom rosyjskim myśl rozkopywania grobów i zabierania z nich niezniszczonego jeszcze obuwia, które na. silan:4e w cenie do 50 koron sprzedawali chłopom. Na obuwie, choć cuchnące w straszliwy sposób, był doskonały popyt i jeńcy uprawiali zbeszczeszczenie grobów poległych na wielką skalę. Sprawa jednak wykryła się. Zdradził ją trupi fetor jednej z chat. Jeńcy postawieni zostaną przed sąd wojenny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.