17 lutego 1920

Gierałtowice w Gliwickiem. Aresztowało

naszego księdza proboszcza Władysława Robotę tutejsze wojsko (Grenzschutz) we czwartek i do Gliwic go zawiózło, ale prokurator go natychmiast z braku obciążającego materyału na wolność wypuścił. Już w poniedziałek rada żołnierska (soldatenrat) z Gliwic urządziła u ks. proboszcza rewizyę domowa, jakowi u ks. Kudery, bawiącego u ks. proboszcza, oraz u 2 parafian. Szukano listy ze składkami, które rzekomo miały być użyte na zakupno amunicyi, armat, broni itd. Już przed miesiącem inny „genzschutz« szukał u naszego ks. proboszcza i parafian broni wojskowej. — Tak widzimy, że u Polaków na G. Sląsku aresztowania i rewizye domowe są na porządku dziennym, a tu rząd niemiecki donosi do Anglii, że na G. Sląsku panuje zupełny pokój narodowy.

 

Dziennik Śląski, 11-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.