18 stycznia 1920

Z Trzebini.

W ostatnich czasach mnożą się wypadki bandytyzmu. Pierwszy napad skierowano na plebanię, stąd zabrano całą gotówkę. W kilka dni późnili prawdopodobnie ci sami sprawcy wdarli się do mieszkania kopra J. Retcha i pod grozą rewolwerów zabrali kilka tysięcy koron i biżuteryę. Ostatnio napadniętą na rzeźnika Reicha, rabując mu 5.000 kor.

 

Ta dotąd niewyśledzona szajka grasuje bezkarnie, trzymając mieszkańców pod grozą utraty życia i mienia. Brak nocnych patroli ułatwia zbrodnie; mieszkańcy domagają sig od starostwa energicznych zarządzeń.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-05-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.