5 grudnia 1919

Chropaczów pod Bytomiem.

Przed kilku dniami otrzymała wdowa Hlubok list od szajki złodziei z zapowiedzią, że o ile nie zabije swego tucznika. natenczas znajdą się amatorzy pieczeni wieprzowej. Hlubokowa nic przestraszyła się, lecz umieściła zwierzę w piwnicy w przekonaniu, że tam będzie bezpiecznem. Atoli złodzieje włamali się do piwnicy i zabrali nietylko tucznika ale i kozę.

 

Dziennik Śląski, 12-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.