19 lutego 1920

Rabunek 2 i pół miliona rubli.

Napad 10 bandytów na Bank państwowy w Moskwie.

Wiedeń. (PAT) Wied. B. koresp. donosi z Moskwy: 16 bandytów napadło na filię Banku państwowego i po rozbiciu kas zrabowało 2 i pół miliona rubli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.