11 sierpnia 1920

Hladek.

Tak się nazywa najpopularniejszy dzisiaj w Czechach „król masek" i „herszt fałszerzy". Został on niedawno w Pradze aresztowany we własnej willi pod zarzutem defraudacyi i sfalszowania dokumentów w charakterze komisarza kontrolnego minist. finanzów. Jako dezerter austryacki w czasie wojny przebrał się Hladek w mundur generała, pojechał do Przemyśla, dokonał przeglądu garnizonu, ziarn obiad, zabrał pieniądze i odjechał. Dopiero na drugi dzień przekonano się, że owym generałem był oszust Hladek. Nieco później występował w Warszawie, jako sztabowy lekarz austryacki. Hladek był mistrzem w przebieraniu się i fałszowaniu dokumentów i płatał kapitalne figle Austryakom. Po przewrocie otrzymał dwie posady w Pradze w minist. skarbu i wojny. Po aresztowaniu go przyszło do awantury między policyą miejską a żandarmeryą wojskową. Ta ostatnia chciała go uwolnić. Czeka prasa umieszcza długie szpalty z doniesieniem przelicznych awanturach tego genialnego hochstaplera. Rząd czeski kilka razy padł ofiarą jego oszustw i matactw. Hladek jest bożyszczem „ulicy” czeskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.