26 stycznia 1921

Rozstrzelanie bandytów.

Obrońcy bandytów Piotra poliszczuka i Andrzeja Emiljanowa skazanych wyrokiem Sądu Doraźnego w Lublinie z dnia 5 b. m. na śmierć przez rozstrzelanie wysłali do Naczelnika Państwa depeszę z prośbą o ułaskawienie skazańców i zamianę kary śmierci na bezterminowe ciężkie więzienie.

 

Naczelnik Państwa przysłał odpowiedź odmówną. Wobec tego w sobotę 8 m. 15 rano na strzelnicę na Czechówce przywieziono skazanych. Z powodu braku w Lublinie prawosławnego popa, skazańcy, za własną zgodą, otrzymali pocieszenia religijne z rąk kapelana W. P.

 

Rozstrzelano ich.

 

Dziennik Białostocki, 11-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.