30 września 1920

Aresztowanie sosnowieckiej czarnej giełdy.

„Kuryer Zagłębia" donosi: Agenci policji śledczej i urzędu walki z lichwą, wraz z policyą służby zewnętrznej dokonali na ul. Modrzejowskiej w Sosnowcu obławy i aresztowań masowych tak zw. czarnej giełdy, składającej się około 400 osób, uprawiających najrozmaitsze niedozwolone prawem antipaństwowe spekulacve i szmugiel ze srebrem, złotem i walutami obcemi. Ulicę Modrzolowską obstawiono gęsto policyą, zamykaiąc jej wyloty, a aresztowanych geszefciarzy skierowano pod silną eskortą do komendy policyi powiatowej, gdzie przeprowadzono ścisłą osobistą rewizyę u każdego z aresztowanych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.