23 października 1920

Położenie strejkowe.

Bytom, 27 września. Strejk na kopalniach ballestremowskich jest zakotwiony ugodą, mocą której zarząd kopalń zapewnił załodze podwyższenie zarobku oraz przyjęcie napowrót do pracy wydalonych górników. — Strejk w elektrowni chorzowskiej zakończone w nocy z soboty na niedzielę. Stanęła ugoda, mocą której otrzymają tak zwaną zaliczkę kartoflaną: robotnicy niżej 18 lat 75 mk., samotni robotnicy ponad 18 lat 200 mk., żonaci robotnicy mający rodzinę składającą się z 4 osób 300 mk., na każdą dalszą osobę 75 mk. więcej aż do najwyżej 600 marek. Z powodu braku siły elektrycznej stanęły kopalnia „Śląsk" pod Chropaczowem, zasilana prądem z kopalni „Niemcy", oraz kopalnie pierwszej królewskohuckiej inspekcyj górniczej. Obecnie są znowu w ruchu.

 

Dziennik Śląski, 28-09-1920