23 października 1920

Skarga o gęsi.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: Przed odjazdem prezydenta Witosa z Pomorza, zjawiła się u niego delegacya włościan, która przędłożyla mu skargę z powodu zamknięcia granicy niemieckiej. Mianowicie okolica tamtejsza eksportowała do Niemiec wielkie Mości gęsi. Prezydent Witos zoryentował się szybko i zakupił te gęsi dla Warszawy. Pierwszy transport już nadszedł i na ulicach Warszawy można teraz widziec przeciągające gromady, tym razem na szczęście autentycznych gęsi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920