17 września 1921

Bolszewik w skórze baranka.

Za podburzanie do czynów buntowniczych zasiadł na ławie oskarżonych Maks Gutkind redaktor warszawskiego czasopisma żargonowego „Der Boj-Arbeiter" zamieściło artykuł okolicznościowy z powodu nadchodzącego święta 1 maja „Pod znakiem walki".

 

W artykule tym z dnia 26 kwietnia rb. między lorami autor wywodzi: ,.To święto (1 maja) tego roku będzie musiało być wyrazem zainteresowania robotników całego świata dalszym rozwojem Rosyi sowieckiej i Ukrainy, gdyż położenie rewolucyjne we wszystkich krajach wymaga, żeby ta międzynarodowa wieża świetlana jaknajdalej rzucała swe promienie, by rozjaśnić świadomość klasową z proletaryatu całego świata".

 

Gutkind i jego obrońcy twierdzili, że inkryminowany artykuł bynajmniej „nie miał na celu buntu lub obalenia istniejącego w Państwie Polskiem ustroju społecznego — wygłaszał „hasła i ideja bedące dziś na porządku dziennym" sądzą przeto, że w wolnej Polsce tego rodzaju hasła nie mogą pociągnąć kary".

 

Sąd jednak zapatrywał się inaczej na wolność w Polsce I skazał bolszewika Gutkinda na rok ciężkiego więzienia oraz 300 Mkp opłat sądowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.