16 września 1921

Wejherowo. (Zastrzelony przemytnik).

Pod Wysoka nad granicą w. m. Gdańska, został pewien przemytnik, usiłuj ey przenieść do Gdańska większą ilość mięsa, przez posterunek ustrzelony. Gdy na jego wołanie się nie zatrzymał. Trzech jego towarzyszy uwięziono. Zastrzelony posiadał sfałszowane wykazy. Pochodzi z Chyloni.

 

Kurjer Poznański, 23-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.