16 kwietnia 1921

STRASZNY DRAMAT RODZINNY.

Przed niedawnym czasem rozegrał się wstrząsający dramat rodzinny w cichej wiosce Podhala Żeleźnikowej pow. Nowosądeckiego.

 

Oto matka dwojga dzieci Agnieszka Bąbel zauważyła w rączkach jednego dziecięcia podarty zupełnie banknot tysiacmarkowy, który w pośpiechu pozostawiła przedtem na stole, obok siedzącego dziecka.

 

Przerażona tą stratą podbiegła do stołu, chcąc jeszcze uratować szczotki banknotu. Podczas tego drugie dziecko leżące w wanience z woda, pozostawione bez opieki, poczęło się zwolna zanurzać w wodę. Zanim matka zdołała się zorjentować, co grozi dziecku — dziecko utonęło. Po chwili zauważyła, że dziecka niema, a wreszcie odnalazła je pod powierzchnią wody w wannie, nie dające już maków życia. Podczas tego drugie dziecko, posunąwszy się na skraj stołu, spadło na ziemię, ponosząc śmierć na miejscu.

 

Nad wieczorem powrócił mai nieszczęśliwej matki z pracy, a widząc dwoje swych dzieci nieżywych udał się na strych domu, gdzie się powiesił.

 

Tak 1000 marek spowodowało tragedję rodziny wieśniaczej.

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.