16 kwietnia 1921

Znowu historya z dolarami.

Policya aresztowała znanych apaszów Franciszka Kokoszkę, Stanisława Wandasa, Władysława Wojdyłę i Jana Barana. Wymienieni apasze przyłączyli się do pewnego robotnika, który otrzymał z Ameryki 200 dolarów (160.000 Mk.), wciągnęli go do zabawy, a następnie doszczętnie z tych pieniędzy obrabowali. W rabunku brali nadto udział jeszcze inni apasze, za którymi policya wdrożyła pościg.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.