25 września 1922

Aresztowanie za kradzież bucików.

W dniu 1 bm. organa policyjne aresztowały Salomeję Wiltos z Sosnowca za kradzież żółtych bucików wartości 15.000 mk. na szkodę Władysławy Niżyckiej zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Dalekiej Nr. 4, którą to wraz z dowodem rzeczowym odesłano do Sędziego Śledczego I rew.

 

Kurjer Zagłebia, 08-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.