13 grudnia 1919

Kronika kryminalna

Kradzieże z wozów kolejowych

powtarzają się prawie codziennie. Wczoraj aresztowano za kradzież większej ilości płotna niejakiego 26-letn. Celicza, zaś za kradzież zapałek niejakiego Stanisł. Szczepańskiego i 24-letn. Ant. Żychowicza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-12-1919

Racibórz. — (Wielka kradzież z włamaniem).

Ciężka stratę poniósł p. W. Makowski, właściciel poważnej firmy futer »Strzybny nast.« przy ulicy Nowej. W nocy na sobotę włamali się złodzieje do jego składu i wypróżnili go do szczętu. Rabusie ) „pracowali” zuchwale i z wielką bezczelnością. Aby dostać się do magazynu, przystawili sobie ze strony kaplicy P. Maryi kościoła farnego drabkę kościelną pod mur graniczny, następnie przesunęli drugi jej koniec na tylny balkon domu Strzybnego i otworzywszy wytrychem drzwi szklarnie do składu, dostali się do wnętrza. Obfity tup wpadł w ręce rabusi.

Tragiczce zajście.

W nocy z soboty na niedzielę w wesołym przybytku przy ut Wawrzyńca, w czasie sprzeczki z jedną z dziewcząt, niejaki Leon Grzegorzewski, 33-letni cukiernik z Warszawy, otrzymał z tyłu cios notom, przeszywający mu klatkę piersiową, a zadany przez jakiegoś przyjaciela wesołej córy Koryntu. Rannego, po opatrzenia przez pogotowie, przewieziono do szpitala.

Kiedyż doczekamy się zapowiadanego zamknięcia podejrzanych domów, w myśl wydanych jut zarządzeń przez władze warszawskie?

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1919

Morderca ś. p. hr. Lutosławskich aresztowany w Warszawie.

Pisma warszawskie donoszą: W tych dniach organy wywiadowcze aresztowały w Warszawie niebezpiecznego komunistą Próchniaka.

Był on swego czasu członkiem bojówki Soc. Drem. Król. Pol. i Litwy, a podczas wojny wyjechał do Rosyi gdzie po rewolucyi bolszewickiej został twórcą i komisarzem czerwonej armii polskiej poczem dzięki swym zdolnościom potrzebnym dla członka „czrezwyczajki” został pomocnikiem głośnego kata Dzierżyńskiego. Tu Próchniak znalazł dla siebie odpowiadające jego łotrowskim instynktom pole do działania.

Na podstawie jego twierdzeń i zeznań kłamliwych zostali uwięzieni i rozstrzelani bracia Lutosławscy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1919

Wyrok śmierci za zamordowanie jeńca polskiego.

Trybunał lwowskiego sądu okręg. karnego skazał Michała Rindrata członka siczowych strzelców ukraińskich na śmierć przez powieszenie za morderstwo dokonane na jeńcu polskim Leonie Pietruszce. Morderca strzelił do jeńca w głowę z karabinu i nie pozwolił rannego opatrzyć.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1919