13 grudnia 1919

Kronika kryminalna

Sośnica w Zabrskiem. Złodzieje

wyprzątnęli tu w nocy prawie cały skład kupca Roberta Lisonia. Szkoda jest bardzo wielka. ale dotąd w całości niestwierdzona. Złodziei wcale nie spostrzeżono, mimo że przynajmniej z jedlin wozem po zdobycz przyjechać musieli.

 

Głos Śląski, 02-12-1919

Bytków w Katowickiem. (Bandytyzm)

W środę 26. listopada około siódmej godziny wieczorem wtargnęło pięciu mężczyzn, ubranych w mundury wojskowe i uzbrojonych jak żołnierze, do posiadłości gospodarza pana Czapałły, który bawił w sąsiedniej wsi na weselu. Bandytom musiano wydać wszystkie pieniądze w zlocie i papierach, około 8000 marek. które bandyci zabrali i uszli.

 

Głos Śląski, 02-12-1919

Wielka obława na dezeterów we Lwowie.

Ze Lwowa telefonuje nam nasz korespondent:

We środę wieczorem i w nocy z czwartku na piątek zarządziły władze wojskowe i policyjne wielką obławę na dezerterów we Lwowie.

O godzinie 5 popoł. wyruszyło na miasto 30 patroli, które objęty pierścieniem cały obszar Lwowa od samych rogatek.

Paskarz maczny był także paskarzem srebrnym.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi:

Funkcyonaryusze urzędu walki z lichwą przeprowadzili rewizyą w mieszkaniu młynarza Meblem, który niedawno został aresztowany z powodu. że uprawiał liczwę mączną no olbrzymią skale. Rewizya wydała bardzo senzacyjny wynik, gdyż znaleziono 4 pudy, t. j. 160 funtów rosyjskich, czyli 66 kg. srebra.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1919

Aresztowanie oszusta.

Policya aresztowała niejakigo Schiffa, który w Kraj. Kasie pożyczkowej usiłował za pośrednictwom drugiego współwyznawcy wymienić 75 Nauk 1000-koronowych banknotów z podrobionym stemplem czeskim.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1919