18 stycznia 1920

Kronika kryminalna

Szopienice pod Katowicami. Skradziono

obywatelowi Pawiowi Czypionce 5 papierów pożyczki wojennej, każdy po 2500 mk., dalej 7 papierów innej pożyczki wojennej, każdy po 1000 mk., dalej około 2000 mk. gotówki w papierkach polskich i niemieckich, 19 mk. w monecie srebrnej, ubrania, bieliznę itd. Szkoda bardzo wielka a złodzieje nieznani.

 

Dziennik Śląski, 25-12-1919

Amator marmolady.

Przytrzymano niejakiego Soję Wojciecha w chwili, gdy usiłował skraść na dworcu kolejowym z wagonów beczki z marmoladą.

Straż ruchoma kolejowa oddała go władzom policyjnym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-12-1919

Kara śmierci za kradzież.

Warszawa, 22-12 (PAT).

Wczoraj, o godz. 8 zrana, sąd wojenny wydał wyrok w sprawie 11 szoferów, oskarżonych o kradzież opon samochodowych. Czterech skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie, siedmiu zaś na więzienie od 4 miesięcy do 5 lat.

 

Dziennik Białostocki, 23-12-1919

Mord czeski na linii demarkacyjnej.

Z Nieborów donoszą o zamordowaniu obok szkoły krawca Zieliny. Morderstwa tego dokonali Czesi, z jakiego powodu dotąd nie wiadomo. Wzburzenie ludności polskiej w Nieborach niesłychane.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-12-1919

Kosztowne seanse spirytystyczne.

Duch skradł 55 tys. mk.

Jak opisuje „Grazer Tagbl." seanse medjnministyczue w Gracu zostały zdyskredytowane następującym zdarzeniem:

Żona pewnego kapitana marynarki, osoba skłonna do chorób nerwowych — zapoznała się w czasie długiej nieobecności męża ze spirytystycznerni kołami i zaczęła pilnie uczęszczać na seanse. W tych posiedzeniach spirytystycznych brali udział dwaj młodzi ludzie, którzy doskonale opanowali wszystkie tajniki medjutnizmu.