18 kwietnia 1919

Kronika kryminalna

Aresztowany bandyta.

W Targówku ujęto jeszcze jednego bandytę Stanisława Romana, lat 45, który brał udział w napaści na dom Ludwika Mączewskiego za Targówkiem.

 

Kurjer Poranny, 04-09-1914

Kradzież konia.

W Starem Bródnie niewykryci złodzieje wyłamali drzwi do stajni Józefa Kurka i uprowadzili stamtąd konia wartości rb. 160.

 

Kurjer Poranny, 04-09-1914

Wybuch celujoidu.

W piwnicach domu Nr. 53 przy ul. Okopowej w fabryce grzebieni celuloidowych Stanisława Batacha, z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar. Ogień ugasił pierwszy oddział straży ogniowej. Wypadku z ludźmi nie było. Właściciel fabryki zbiegł.

 

Kurjer Poranny, 03-09-1914

Niebezpieczny brytan.

Na ulicy Królowej Jadwigi wypadł brytan z willi p. Bemarda Jozestalla i rzuci? się na dziecko p. Furmani-kowej. Niebezpieczny brytan ukąsił dotkliwie w nogę dziecko, jak również pieska p. F., pro-wadzonego na smyczy. Sprawa oddana została na drogę sądową.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-09-1914

Przy podziale łupów.

W domu Nr. 4 przy ul. Parysowskiej, w mieszkaniu Abrama Falinowera agenci wydziału śledczego aresztowali: Nutę Cukiermana, Jakóba Fajnera, Abrama Lejbera, Borucha Djatnenta, Kassyla Rozmaitego i Arona Adelsona, wszystkich znanych policji zawodowych złodziejów. W chwili wejścia policji, aresztowali zajęci byli podziałem łupów.

 

Kurjer Poranny, 03-09-1914