18 kwietnia 1919

Kronika kryminalna

Za sprzedaż wódki żołnierzom.

Dowódca armji skazał Petronelę, Adama i Kazimierza Jacuńskich na 500 rb. kary lub 3 miesiące więzienia za sprzedaż wódki szeregowcom w Koszedarach.

 

Kurjer Poranny, 03-09-1914

Wyrafinowane oszustwo.

W Berlinie przychwycono oszusta rzekomego hrabiego H., który w zręczny sposób skorzystał z zbierania składek na czerwony krzyż po ulicach i wysyłał na ulice około 30 dziewcząt z lepszych domów, celem zbierania składek. Wieczorem odbierał im puszki i zabierał dla siebie zawartość. Oszustwo wydało się przypadkowo. Przy dawaniu składek na sanitarne cele wojenne należy zatem zachować ostrożność i nie od rzeczy będzie zważać na to, komu się pieniądze wręcza, by nie dostawały się one w ręce niepowołane.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-09-1914

Rabunek podmiejski.

Nocy wczorajszej do domu mieszkalnego przy zbudzonym forcie w Lewiepolu, przez okno mieszkania Ludwika Mączewskiego, weszło 3-ch zamaskowanych bandytów i pod groźbą śmierci zażądało pieniędzy za sprzedaną przez Mączewskiego krowę. Nim spostrzedł się Mączewski bandyci wyciągnęli mu rb. 62 z kieszeni i uciekli.

 

Kurjer Poranny, 02-09-1914

Strzały na Czystem.

Około północy we wsi Koło w gm. Czyste przechodzili przez ulicę Obozową mieszkańcy Warszawy: Józef Kulka lat 23, Józef Materek lat 19 i Józefa Cukierówna. Napadło na nich dziesięciu wyrostków w wieku od lat 15 do 17, którzy dali do nich szereg strzałów przyczem zranili Kulka dwoma strzałami w lewą rękę, Materka w nogę na wylot i w brzuch, towarzysząca zaś im Cukierówna uciekła. Jak się okazało poranieni są sami podejrzewani o napaści. Malerek odwieziony został do szpitala św. Ducha, a Kulka leczy się w domu.

 

Kurjer Poranny, 02-09-1914

Za ukrywanie benzyny.

Moszka Sztajemana, kupca, który zakopał w ziemię 24 beczek benzyny aby je ukryć przed władzami wojskowemi, skazano administracyjnie na miesiąc więzienia; benzynę zaś skonfiskowano.

 

Kurjer Poranny, 02-08-1914