19 sierpnia 1919

Kronika kryminalna

Echa masowego otrucia się alkoholem w Łodzi.

Jak swego czasu donosiliśmy szczegółowo, otruto się w Lodzi w Królestwie Polskiem tak zw. alkoholem metylowym 11 żołnierzy niemieckich i 2 osoby cywilne. Epilogiem zajścia tego był proces przed niemieckim sądem wojennym w Częstochowie. Jako oskarżony zasiadł na lawie podsądnych handlarz Grossberg z Częstochowy, który dostarczył zabójczego płynu. Oskarżonego zasądzono na 15 lat domu karnego. Grossberg podczas transportu do więzienia w Raciborzu usiłował zbiedz; ponieważ na wezwanie transportującego go żołnierza, nie przystanął, żołnierz trafnym strzałem położył uciekającego trupem na miejscu.

 

Kurjer Poznański, 06-12-1914

Ukaranie lichwiarzy.

Salomon Glasmann za sprzedaż chleba nie mającego wagi przepisanej, skazany został na 4 tygodnie aresztu i 100 koron grzywny.

 

Jadwiga Grabowska, za sprzedaż mięsa funt po 90 bal. — na 14 dni aresztu.

 

Izaak Feibusch za sprzedaż cukru powyżej taryfy — na 14 dni aresztu.

Najście bandytów.

Onegdaj około godz. 7 wieczorem we wsi Pustelnik do mieszkania Chrystjana Kuna wdarto się 5 uzbrojonych w rewolwery bandytów, którzy zabrawszy 270 rb gotówką, obrączkę ślubną i rewolwer systemu Buldog — zbiegli w kierunku lasu. Bandyci mieli twarze obwiązane czerwonemi chustami.

 

Kurjer Poranny, 04-12-1914

Młodociany rabuś.

Na ul. Smoczej przed domciu Nr 23 jakiś wyrostek wyrwał z ręki Alty Kaczyńskiej torebki) z 7 rublami i chciał umknąć, lecz schwytał go policjant posterunkowy. Aresztowany nazywa się Moszek Szteinkrycer lat 16 i znany policji złodziej zawodowy.

 

Kurjer Poranny, 05-12-1914

Klub karciany złodziejski.

W mieszkaniu Aleksandra Damowskiego w domu Nr 19 przy ul. Piwnej aresztowano grajacych w karty: — Wiktora żukowskiego, Stefana Glinieckiego i Stanisława Nowoczyńskiego, którzy niejednokrotnie sądzeni byli za kradzież.

 

Kurjer Poranny, 04-12-1914