18 kwietnia 1919

Kronika kryminalna

Z Żabna. Szał z miłości

Niejaki Fr. Klin, młodzieniec 27-letni, zapłonął gorąca miłością ku majętnej mieszczance p. Julii P. Amant nie posiadając żadnego majątku i uważając z tego powodu za wysokie do przeskoku progi do p. Juki, postanowił przebywać choćby w pobliżu swej bogdanki, by częściej mógł nasycić się jej widokiem. Wiedząc, iż p. Julcia jest częstym gościem u sąsiadki p. M., wstąpił do tejże ostatniej w charakterze czeladnika szewskiego, nie żądając żadnego wynagrodzenia, jak jedynie poparcia jego starań u p. Juki. Stan taki trwał z górą 2 lata.

Obława

Wczoraj wieczorem w obrębie cyrkułu 1-go na powiślu urządzono obławę. Zatrzymano 11 podejrzanych, z których okazało się dwu pobytowych złodziejów-specjalistów od kas ogniotrwałych: Jan Karwacki i Stanisław Brzosko.

 

Kurjer Warszawski, 19-06-1914

Morderstwo trojga osób i podpalenie zagrody!

Wyrok śmierci.

Tarnów, 16 czerwca. W Rzędzianowicach pod Mielcem zdarzył się wypadek, który wstrząsnął całą okolicą i odbił się też głośnem echem w ranem mieście.

 

Oto młody, lat 21 liczący parobek wiejski rodem z Rzędzianowic Stanisław Spyra niemal bez poważnych motywów dokonał w ciągu nocy z 9 na 10 kwietnia br. potworne morderstwo trojga osób i wkońcu jeszcze podpalił zagrodę włościańską, która spłonęła doszczętnie. Zajście miało następujący, nader ciekawy przebieg.

Zażarty pojedynek Polaków w Paryżu

Jak donosiliśmy wczoraj w Paryżu odbył się senzacyjny pojedynek między malarzami Gotliebem i Kisslingiem. Rycina 1. przedstawia kolejne sekundanta p. Docieres, 2) artystę Gotlieba, 3) art. Kisslinga i 4) sekundanta prof. Dubois.

Sen o wybranym losie

Wiedeń, 16 czerwca.

Przed kilku dniami znikli nagle z Wiednia niejaka Karolina Pichler wraz z synem Alojzym, postanowiwszy wspólnie odebrać sobie życie. W dwa dni później nadesłali z Preszburga pod adresem znajomych kartkę korespondencyjną z doniesieniem, iż popełniają samobójstwo, wskakując do Dunaju. I rzeczywiście, późnym wieczorem, w oznaczonym z góry dniu matka i syn, związawszy się razem, wskoczyli do rzekli by znaleść wspólną śmierć.