26 września 1920

Kronika kryminalna

Bez wiedzy mamy

Dnia 15 marca r. z. policjantowi posterunkowemu wydała sie podejrzana młoda para i poprosił on ją do cyrkułu w celu sprawdzenia osobistości. W cyrkule młodzi oświadczyli, że są małżonkami. Franciszkiem i Władysławą K. zamieszkałymi przy ulicy Dzielnej Nr 83. Wobec podejrzewania mistyfikacji przesłano aresztowanych do cyrkułu, w skład którego wchodzi ulica Dzielna, by ten odstawił uwiezione małżeństwo do domu.

 

I wtedy wyszło na jaw, że

Czy budowniczy odpowiada przedwczesne otynkowanie?

Jak wiadomo, w sprawach t. z. tynkowych praktyka ustaliła. że wbrew przepisowi prawa, mającemu na celu hygienę domy ulegają przedwczesnemu otynkowaniu, po przeprowadzeniu zaś sprawy przez wszystkie instancje co nieraz trwa kilka lat, „nielegalnie”, lecz już, zupełnie suchy tynk odbija się po to, aby po ukończeniu tej pracy zastąpić go nowym, "legalnym”, lecz wilgotnym.

 

Sprawy tynkowe wciąż znajdują się na wokandach sądowych, a w ostatnich czasach

Katowice. (Kradzież).

Do składu kupca Leboka przy ulicy Poprzecznej włamali się złodzieje i skradli wieksza ilość towarów kolonialnych i delikatesów.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 09-02-1915

Za wykroczenie przeciw taksie obowiązującej

Kupiec Michał Rosenstrach — prowadzący duży komisowy handel owsem, za sprzedaż owsa drożej, niż wskazuje taksa, o 25 kop. na pudzie, skazany został na tysiąc rb. grzywny, przyczem z rozporządzenia Generał - Gubernatora Warszawskiego zabroniono mu zamieszkiwania we wszystkich miejscowościach znajdujących się w stanie wojennym.

Kurjer Poranny, 10-02-1915

Katowice. (Kradzieże).

W cegielni Heuera skradziono rzemień transmisyjny wartości 200 mk. W pewnym tutejszym hotelu skradziono 260 mk. gotówki. — Na Zawodzili restrauratorowi Michaiłkowi skradziono kasetkę ze 400 markami.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 09-02-1915