5 grudnia 1921

Kronika kryminalna

Napad na pociąg

Na wiorście szóstej kolei kaliskiej na pociąg towarowy napadła banda rzezimieszków, celem kradzieży towaru z wagonów, przyczem do stawiającego opór hamulcowego Bernarda Lecha bandyci dali kilka strzałów, raniąc go dość ciężko w lewa nogę powyżej kolana.

 

Kurjer Warszawski, 05-06-1914

Mord na ulicy

Lwów, 3 czerwca.

Na rogu ulicy Kamińskiego, siedziby trzeciorzędnych tzw. godzinowych hoteli stała onegdaj dama z ćwierćświatka 22-letnia Michalina Szwec, w towrzystwie kochanka swego, Wincentego Maćkowa i jakiegoś drugiego mężczyzny. Obok nich przeszedł Władysław Augustyn, sztukater, w towarzystwie Maryana Ruszkiewicza, dorożkarza. Z błahej jakiejś przyczyny Augusty zaczepił Maćkowa i nie namyślając się długo dobył noża

 

Krwawe Zielone święta w Przemyślu

Apasz i dziewczyna. - Biją kołami. - Soldateska hula... - Napad na restauracyę. - Napad na policyanta. - Zamach samobójczy mordercy w więzieniui.

Przemyśl, 3 czerwca.

(ir) Potworna zbrodnia pikulicka tak zaabsorbowała wszystkich umysły, że zupełnie uniknęły uwagi nasze tegoroczne Zielone Święta z pewnością najkrwawsze w kraju – bez trupów wprawdzie, na szczęście, niemniej jednak dostarczające dość słysznych powodów do narzekań na zupełny zanik bezpieczeństwa publicznego w naszem mieście.

Potworne morderstwo i samobójstwa w Podwołoczyskach

Pódwołoczyska, 3 czerwca.

Wczoraj nad ranem znaleziono na torze kolejowym obok Szafranówki pod Podwołoczyskami cko jeszcze leżała z rozpuszczonymi włosami cko jeszcze, leżała z rozpuszczonemi włosami, wsparta głową na kolanach mężczyzny, który jedna reka obejmował szyję dziewczęcia, a w drugiej trzymał rewolwer.

Straszna zbrodnia pod Przemyślem

Przemyśl, 3 czerwca.

(m) Jak już donieśliśmy, w poniedziałek wieczorem koło godziny 9 zgłosił się na inspekcyi policyjnej u urzędującego podówczas oficyała p. Ostrowskiego artylerzysta Karczmar, który podał, że ma poczynić ważne zeznania, a zgłasza się, ponieważ dręczy go bardzo sumienie, gdyż jest wspólnikiem zbrodni morderstwa.