24 stycznia 1921

Pogoda

Pierwszy śnieg spadł dziś rano.

Zrazu nieśmiało, poczęły później placki biale spadać coraz liczniej, lecz biel ich na ziemi, do zimy jeszcze nieprzygotowanej, znikała natychmiast. Śnieg ten przypomina nam dzień św. Szymona i Judy z przed lat sześciu. I wówczas pierwszy spadł śnieg pod wieczór, a z nim wia-domość, która radością i otuchą napełniła serca, że Niemcy pobici zostali pod Warszawą, Jakie dziś, po sześciu latach zmiany. Polska wolna, powstała nie dzięki prusko-austrjackiemu „manifestowi", stoi silna, posiada swe wybrzeże. Poznań jest polskim, do tego najczystszem etnograficznie miastem polskim, granice nasze daleko sięgają na wschód. Tylko tak jak przed 6 laty spadł 28. października znów pierwszy śnieg.

 

Kurjer Poznański, 29-10-1920

Przepowiednie meteorologiczne.

Sprawozdanie meteorologiczne stacyi radiotelegraficznej w Krakowie. Prawdopodobieństwo pogody na dzień 9 bm.:

 

Zachmurzenie zmienne, miejscami opady, chłodno, wiatry zachodnie.

Kraków,

6 lipca (PRT). Sprawozdanie Instytutu Meteorologliczn. w Krakowie zapowiada prawdo-podobieństwo pogody na dzień 7 bm. Zachmurzenie zmienne, miejscami możliwe opady, zmienne wiatry, chłodniej. (Prognoza niepewna z braku polaczeń).

 

Wyciąg z obserwacyi poleorologicznych w Polsce z dnia 6 bm.:

[Pogoda]

Kraków, 23 lipca (PRI). Sprawozdanie meteorologiczne stacyi radiotelegraficznej w Krakowie zapowiada prawdopodobieństwo pogody na dzień 26 lipca: Najpierw pochmurno i chłodno. W dzień zachmurzenie zmiene. Wiatry północno-zachodnie. Później obrót wiatru ku południowi i wzrost temperatury.

Ulewne deszcze.

Jak nam donoszą z okolic Sanoka, Zagórza i Samobora spadły tam około 20 b. m. ulewne deszcze. Dnia 18 b. m. deszcz w Zagórzu po prostu nie padał, ale wylewał się z chmur strumieniami wody.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1920