29 października 1920

Spostrzeżenia meteorologiczne - 03-07-1914

Dziś o godz. 3 rano ciepłomierz wskazywał +14. Pogoda.

 

Biuletynu meteorologicznego na dziś z Biura telegrafu nie otrzymaliśmy.

 

Kurjer Poranny, 03-07-1914