11 sierpnia 1920

Komunikat włoski.

Rzym, 28. VIII. (WTB.) W dolinie Sugana na płaskowzgórzu Monte Asolone nasze baterie ześrodkowały skutecznie ogień na oddziały wojska i punkty aprowizacyjne wroga. Łódź motorową, którą spostrzegliśmy na jeziorze Garda w pobliżu Torbole, zatopiliśmy ogniem działowym. Nasze posterunki w dolinach Posina i Assa wzięty kilka jeńców i na obszarze Grappy były bardzo czynne, gdzie ujęto kilku jeńców, wysadzono składnię amunicji, zniszczono posterunek i wywołano niepokój w linjach nieprzyjacielskich.

 

Albanja: 27. bm. przed południem oddział kawalerii włoskiej podczas wywiadu na południe od dolnego Semeni pobił na głowę oddziały nieprzyjacielskie i wziął jeńca. Angielskie samoloty ostrzeliwały skutecznie w dzień przednie linje nieprzyjacielskie karabinami magazynowemi a tylne obrzuciły bombami.

 

Kurjer Poznański, 31-08-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.