17 czerwca 1919

Sport

Zawody sportowe.

Cracovia: Sturm — 8 : 0. Cracovia: Sturm-Lipnik — 6:1.

Dwudniowe zawody sportowe na bolku Cracovii zgromadziły olbrzymie tłumy, stęsknione za grą w piłkę nośną. Ostatnie wypadki uniemożliwiły przyjazd drużyn wiedeńskich, tembardziej czeskich. Trzeba było poprzestać na materyale, który był pod ręką.

Rekord francuskiego lotnika.

Z Paryża donoszą: Lotnik porucznik Casale na aparacie swym „Serie” pobił dotychczasowe rekordy wysokości, wzniósłszy się na wysokość 9.333 m.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1919

Nowy rekord lotniczy.

Austryacki lotnik wojskowy por. Mayrerd stworzył nowy rekord lotniczy, wykonując w locie do wysokości 600 metrów w 67 minutach 318 zwrotów i kozłów a la Pegoud. Dotychczasowy rekord wynosił 300 ewolucyi w 66 minutach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1919

Tenis w „Sokole”.

Boisko tenisowe zostało otwarte. Zamówienia godzin do gry przyjmuje kancelarya „Sokoła” od g. 6 do 8 wiecz.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-05-1919

Walka herkulesów [satyra]

Siłacz z siłaczką w walce wytrwali,

Ona go wali, on ją też wali,

Choć sobie wzajem gruchoczą kości,

Walczą, by głupich zabawić gości.

Muchy, 19-10-1918