28 września 1920

Sport

Ze sportu.

Staraniem 6 p. art. ciężk. w Krakowie odbędzie się dziś, t. j. we czwartek na boisku „Cracovii" komb. a drużyną „Cracovi” komb. a drużyna 6 p. a. c., w której skład wchodzi wielu graczy, dobrze znanych publiczności krak. Początek o godz. 4-30 popoł. W czasie zawodów będzie przygrywać muzyka wojskowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-09-1920

Z polskich zawodów sportowych.

„Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich oddal się do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych, które poleciło Komitetowi prowadzić wśród wojska i społeczeństwa jaknajsilniejszą akcję sportową, która zdaniem tegoż znakomicie podnosi poziom fizyczny i duchowy rekruta i armjiu.

Bieg na 100 metrów.

Biegów wstępnych było 12. Niespodzianką była porażka w biegu szóstym Imbacha (twórca ostatniego światowego rekordu), który przybył o 1/2 minuty za Kirksey'em (Ameryka) w czasie 11 sekund.

Olimpiada.

Zawody wstępne w biegach, rzutach i skokach dały wyniki, z których widać, iż przygotowania zawodników były niezmiernie troskliwe i doskonałe, tak, że walka o pierwszeństwo będzie ciężka i zażarta. W rzucie oszczepem osiagnięto naogół doskonale rezultaty — rekordu jednak dotychczasowego t. j. 66.28 m nie pobito. Atleci tacy jak Saristo i Lindstroem opadli, dajac pole w rzucie oszczepem Finlandyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1920

Bieg na 800 metrów.

Przedbiegów było pięć; przestrzeń przybyli wszyscy w czasie niżej dwóch minut. Czas najlepszy 1 minuta. 55 sekund w przedbiegu drugim Rudd (połud. Afryka). W przedbiegu czwartym odpadł miedzy innymi Ergdahl (Szwecya) i Kopry (Czech). W biegu ostatnim przybyli:

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1920