16 maja 1922

Międzynarodowy meeting awiatyczny we Wiedniu.

Wiedeń, 4 lipca.

Onegdaj zakończył się tu międzynarodowy konkurs lotniczy. W konkursie tym wzięło udział wielu światowych pilotów, jak Konechel, Saros, Stiploschek, Bier i wielu innych.

 

Lwią część nagród zdobyli cudzoziemcy, austryackim lotnikom przypadły w udziale nieliczne, drobne odznaczenia.

 

 

Na częste te niepowodzenia austryackich lotników składają się dwie przyczyny: Brak odpowiednich sił awiatycznych, cywilnych (lotnikom wojskowym w zawodach publicznych nie wolno uczestniczyć. Przyp. Red.) z drugiej zaś strony za słaby przemysł awiatyczny w Austryi. Aeroplany austryackiej budowy nie przedstawiają zbyt wielkiej wartości a przedewszystkiem nie nadają się do lotów szybkich i długotrwałych. W czasie takich lotów trafiają się częste defekta w motorze, które mogą pociągnąć za sobą większe ofiary w ludziach. Jedynie z austryackich fabryk to „Daimler" (znana firana automobilowa) może wejść w rachubę. To ta wojskowość posiada jedynie „Daimlery" i aeroplany fabryk zagranicznych, a głównie francuskich (Farmann, Bleriot).

 

Z tego też powodu dzienniki wiedeńskie wzywają do lepszej organizacyj przemysłu awiatycznego w Austryi.

 

Wyniki zawodów następujące:

 

Nagrodę miasta Wiednia: w locie na czas zwyciężył Stiploschek, (Niemcy), 2. Sparmann; na wysokość (nagroda ministerstwa robót publicznych) 1. Bier, 2. Hirth; (obaj Niemcy), na szybkość (nagroda miasta Wiednia) Garros, Prevost i Gilbert (wszyscy Francuzi), podzielili między siebie pierwsze trzy nagrody; czwarty Hirth.

 

Szybkość wzbicia się w powietrze (nagroda ministerstwa wojny) 1. Garros, 2. Gilbert, 3. Legagneux; wszyscy Francuzi.

 

Międzynarodowy match na szybkość (nagroda Schichta) 1. Lossl (Niemcy) 2. Garros, 3. Hirth.

 

Austryacki match na szybkość. Dopuszczeni wyłącznie austryaccy lotnicy. 1. Sparmann, 2. Konschel, 3. Withmann.

 

Naogół największą kwotę zdobył Sparmum (Austrya) 12.790 koron (tylko z tego powodu, te zdobył nagrody w wyłącznie austryackich konkursach). Drugi Garros (Francja) 11.351 K. Trzeci Biec (Austrya) 11.000 kor. Czwarty Lossl (Niemcy) 9.022 kor. Piąty Gilbert (Francja) 9.101 kor.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 07-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.