25 stycznia 1920

Porażka „D. F. C.” w Budapeszcie.

Austryacki świat sportowy ma nową sensacyę. Oto najsilniejsza obecnie drużyna w Austryi „D. F. C.” z Pragi poniosła sromotną porażkę w Budapeszcie w spotkaniu z mistrzowską drużyną węgierską »Al. T. K.”

 

Wobec tego, iż na dzień 6 października b. r. zapowiedziany był ich reprezentatywnych drużyn Austryi i Węgier, Rynku walki „D. F. C.” z „M. T. K.” oczekiwano z ogromnem napięciem. Związek austryacki wystał nawet do Budapesztu swego kapitana, który miał za zadanie na podstawie własnych spostrzeżeń rozstrzygnąć jak ich graczy z „D. F. C.” przyjdzie mu wstawić do reprezentacyjnego austryackiego teamu.

 

Klęska pierwszorzędnej mistrzowskiej drużyny praskiej wywołała w austryackich kolach sportowych wielką konsternacyę. Nadzieja zwycięstwa z węgierską reprezentacyjną drużyną zmalała do zera.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.