6 czerwca 1923

Nasza Olimpiada.

Niedawno czytaliśmy w dziennikach komunikat ogłaszający, te amerykańskie towarzystwo Y. M. C. A. objęło w zupełności przyp gotowanie naszej ekspedycyj do Antwerpii. Otóż, jak stwierdziliśmy, prowadzono w tej sprawie pertraktacye, które może dzisiaj jut ukończono. Nie pochwalamy jednak ogłaszania rzeczy, które jeszcze nie istnieją. I tak o ile stwierdziliśmy trenera footballowego w Krakowie jeszcze niema, jak również niema też owych urządzeń itp. o których istnieniu wiadomo coś jest Komitetowi w Warszawie. Zdaje się że i cyklistyka to nie jest jeszcze w idealnych warunkach. O innych Wydziałach nie wspominamy, gdyż te mają gdzieindziej swe siedziby, więc też o ich pracach i sytuacyj wspominać nie możemy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-04-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.