25 października 1921

Wyścigi cyklistów w Warszawie.

W niedzielę na szosie lubelsko-warszawskiej Warszawskie Tow. cyklistów rozegrało trzy doroczne mistrzowstwa okręgu warszawskiego. Mistrzowstwo motocyklistów na przestrzeni 300 km. zyskał p. Duma na motorze „Indiana" w ciągu 6 godzin 6 minut 40 sekund. Mistrzowstwo cyklistów na przestrzeni 100 km zyskał p. Grochowski w 4 godzinach, 10 minutach 68 sek. bijąc o jedną dziesiątą sekundy p. Zawadzkiego. Trzecie mistrzowstwo w biegu pieszym na przestrzeni 10 krn uzyskał p. Zaffer w ciągu 38 minut 31'3 sekundy. Pierwsi dwaj należą do warszawskiego Tow. cyklistów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.