12 sierpnia 1922

Rajd samochodowy

Dziś, o g. 41/2 r., z terenu Koła sportowego na Agrikoli wyrusziło w drogę 16 samochodów, biorących udział w wielkim raidzie samochodowym czterodniowym, organizowanym przez Tow. Automobilistów Królestwa Polskiego na dystansie 1,400 w. W dniu dzisiejszym samochody przebyć mają dystans Warszawa-Ciechocinek-Płock.

 

Ponumerowane maszyny wypuszczał co 4 min. ze startu Michał ks. Woroniecki, w następującej kolei:

No 1 „Gobron”, właściciel p. Szemiot, komisarz p. A. Cyprysiński.

No 2 „Case”, właściciel p. Penistan, komisarz p. Siemiątkowski.

No 3 „Panhard”, właśc. p. Starzyński, kom. p. J. Trylski.

No 4 „Peugeot”, właśc. p. Zakrzewski, kom. p. Jaworski.

No 5 „Fiat”, właściciel p. Drozdowski, kom. p. Bławdziewicz.

No 6 „Minerwa”, właściciel p. Delloye, kom. p. St. Janasz.

No 7 „Horch”, właśc. p. Tuszyński, kom. p. Wł. Cyprysiński.

No 8 „Laurin Klement”, właśc. p. Heyne, kom. p. Leśkiewicz.

No 9 „Benz”, właśc. p. Popiel, kom. p. Stempowski.

No 10 „Excelsior”, wł. p. Sipayłło, kom. p. Ruszczyński.

No 11 „Delaheye”, wł. p. Zdzechowiecki, kom. J. Sobieszczański.

No 12 „Nagan”, wł. p. Zbierański, kom. p. Kozłowski.

No 13 „Opel” wł. p. May, kom. p. Krasiński.

No 14 „Hupmobil”, wł. p. Ludwig, kom. p. Zalewski.

No 15 „Darracque”, wł. p. Korybut-Daszkiewicz, kom. p. Rutkowski.

No 17 „Panhard”, wł. p. Stattler, kom. p. Koskowski.

No 18 „Stoewer”, wł. p. Pągowski, kom. p. Gust. Janasz.

Wycofał się samochód No 16 „Benz”, p. Iwańskiego.

Po za konkursem udział w raidzie biorą na samochodach własnych pp.: Andrzej Rotwand, kap. Meyer i hr. Raczyński.

Pomoc lekarską podczas raidu nieść będę lekarze Pogotowia Ratunkowego, prezes dr. Al. Zawadzki i dr. Jan Grzywiński.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 21-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.