18 sierpnia 1922

Sport polski w prasie niemieckiej

Ostatnie macane zwycięstwa, krakowskiego klubu Sport „Cracovia"‚ nad pierwszemi drużynami zwróciły uwagę prasy niemieckiej tak w Austryi jak i w Niemczech na sport polaki. Dotychczas — mimo wcale dobrych wyników, osiągniętych przez kluby galicyjskie w zawodach z nlektóremi tow. sportowami wiedeńskiemi — sport polski uważany był za drugorzędny w stosunku do Wiednia. Z chwilą jednak, gdy Polacy odnieśli szereg zwycięstw nad Niemcami, zrozumieli ci ostatni, iż ze sportem polskim muszą się liczyć i że w Polakach znaleźli groźnych i nieubłaganych rywali.

 

Jaskrawym tego dowodem są zdania prasy niemieckiej o „Cracovii" z okazyi zwycięstwa tego klubu nad „Unionem" jedna z pierwszych drużyn w Berlinie.

„Prager Tagblatt" pisze: „Cracovia" przez zwycięstwo nad „Unionem" wykazała obecnie swoją wysoka klasę, wobec czego klęska Amatorów w Krakowie jest w zupełności zrozumiała. Berlińczycy przyjechali w komplecie mimo to nie mogli sprostać znakomicie kombinującej Cracovii. Cracovia rozwinęła wprost bajeczną grę „wirklich fabelhaftes Spiel", Berlin musiał się jedynie bronić".

„Illustr. Oestr. Sportblatt” pisze: „W ostatnich zawodach przeciw „Unionowi" z Berlina okazała się „Cracovia" drużyną znakomitą, nie świadczy jednak o tem ta wielka liczba bramek, lecz wspaniała gra kombinacyjna jaką Cracovia pokazała".

Znamienny artykuł umieściła „Vossisce Zeiteng”. W artykule tym autor niezwykle wychwala „Cracovię", przepowiadając jej wielką przyszłość sportową. Kończy w ten sposób: „Wielki to wstyd dla berlińskiego klubu pierwszorzędnego, iż poniósł tak wielką klęską od prowincyonalnej, polskiej drużyny. Klęska ta będzie nauczką dla niemieckich klubów by nie rozegrywały zawodów z nieznanymi klubami zagranicznymi i by Polaków zbyt lekko nie brali, gdyż map doświadczyć o wiele gorszych niespodzianek.

Inne dzienniki berlińskie podały jedynie wynik. Widocznie niemile jest im zwycięstwo Polaków nad butnymi Prusakami.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 24-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.