17 maja 1922

Próba wytrzymałości

Akad. klub turystyczny urządza we czwartek, 28. bm., próbę wytrzymałości w chodzi. Próba ta polegać będzie na marszu 100 km. w pełnym ubraniu z żywnością na cały dzień. Próba ta nie ma nosić charakteru wyścigu, dlatego też czas marszu obliczony jest na 15 godzin (9 minut 1 km.), po drodze urządzone będą 4 odpoczynki po pół godziny. Tura prowadzi ze Lwowa przez Janów, Jaworów, Sądową Wisznię i Gródek Jagiell. do Lwowa. Start o 4. rano na rogatce Janowskiej, meta (spodziewana) 9 wieczór na rogatce grodeckiej. Spodziewać się należy, że nasi sportsmani wezmą liczny udział. Do biorących udział pamiątkowe żetony.

 

Kurjer lwowoski, 26-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.