12 listopada 1919

Wyniki atletów

Wynik zapasów wczorajszych:

De Bokerna (Francya) pokonał Reinera (Rosya). - Kara Jusuf walczył z Lurychem II bez rezultatu. Maksymiak pokonał Ogatcho po 11 m. Warjag pokonał Henrickson'a w 4 m. Kopiow walczył z Jarwinien'em bez wyniku. Popper (Rumunia) pokonał Dietricha (Niemcy) w 1 minutę.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 28-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.