16 maja 1922

Raid samochodowy w d. 21 do 24 maja r. b.

 

 

 

1) Na starcie w Warszawie za rogatką wolską.

 

 

 

2) Józef hr. Plater z Edmundem Gasińskim

 

 

 

3) Starter, Michał ks. Woroniecki i inż. Piotr Strzeszewski

 

 

 

4) Członkowie komitetu: pp. inż. Laskowski dyr. wystawy samochodowej, mec. Olszowski, wice-komandor raidu, wice-prezes klubu automob. i Niemojewski.

 

 

 

5) Wóz komandora Karola hr. Raczyńskiego, z którego uprzejmości korzystał fotograf „Światła”, p. Maryan Fuke

 

 

 

6) Przykry powrót z raidu.

 

Fot. Maryana Fuksa.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 30.05/05.06.1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.