22 maja 1922

Meeting lekko-atletyczny

uczniów szkól średnich Galicyi Zachodniej... W dniach 6 i 7 czerwca urządza klub sport Cracovia pierwszy w Galicyi a czwarty w Austryi meeting lekko-atletyczny szkól średnich. Protektorat nad meetingiem obieli Dr. Dembowski wiceprezydent Rady szkolnej kraj. Dr. Kostanecki, rektor uniwersytetu Jagiel. ks. Radziwił i hr. Tyszkiewicz. W metingu weźmie udział kilkaset uczniów, reprezentujących 15 zakładów naukowych. Program stanowi dziesięciobój (dziesięć odmian tego sportu); zwycięski zakład naukowy otrzyma sztandar.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.