22 maja 1922

Wyścigi kolarskie

W dniu 21 bm. a W razie niepogody w dniu 5 lipca b. r. Oddział kolarski Sokola Krakowskiego urządza na drodze Kraków—Cło kolarskie zawody wiosenne, w program których wchodzi sześć biegów.

 

W biegach mogą brać udział tylko członkowie Klubów, Kół lub Oddziałów kolarskich za okazaniem legitymacyj na starcie.

 

 

Zgłoszenia osobiste lub listowne wraz z wpisem przyjmuje do dnia poprzedzającym biegi Księgarnia Polska, Kraków u. Stawkowska, Hotel Saski. Zgłoszenia na starcie przyjmowane będą z zastrzeżeniem i za złożeniem podwójnego wpisowego.

 

W dniu 21 czerwca b. r. odbędzie się Wielki Bieg Kolarski na przestrzeni Kraków—Lwów. Start w sobotę dnia 27 b. m. o 10-tej wieczorem na moście Podgórskim, gdzie każdy z uczestników otrzyma mapkę i dokładne informacye. Wpisowe 10 K od siodła z poświadczeniem lekarskiem o stanie zdrowia przyjmuje do dnia 18 czerwca Księgarnia Polska (jak wyżej). Członków O. K. S. K. bezpłatnie bada lekarz za legitymacya naczelnika Druh Dr. Schneider.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 20-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.