16 maja 1922

Sport

Wyścigów nie będzie

 

Donoszą nam że trzeciego sezonu wyścigów konnych w Warszawie, w którym miały brać udział wyłącznie konie z prowincji, wbrew pierwotnym zamiarom, nie będzie.

Kurjer Poranny, 23-06-1915

„Sokół" wileński

Pomimo burzy wojennej, ćwiczenia w ,,Sokole" wileńskim nie doznały przerwy. Biorą w nich udział przedstawiciele nietylko warstw pracujących, ale i wyborowej inteligencyi w Wilnie.

Świat, 5/11-06-1915

Popis gimnastyczny

 

W uzupełnieniu sprawozdania naszego matchu basquet – bull’owego d. 9 b. m. zaznaczamy, że zwycięstw odniosła partja szkoły im. Mikołaja Reja „Wisła 1” w stosunku 7 :2.

Kurjer Poranny, 12-05-1915

Zasady szermiercze.

 

 

Jutro o godz. 9 wiecz. w sali naszej na Dynasach odbędą się zawody szermiercze członków naszego Towarzystwa, na które najuprzejmnej Sz. Panów zapraszamy.

 

Bilety dla członków i ich rodzin wydaje codziennie kancelarja Towarzystwa w godzinach wieczornych.

 

Kurjer Poranny, 06-05-1915