22 maja 1922

Sport

Wyścigi konne.

Dziś drugi dzień wyścigów konnych na polu Mokotowskim. Odbędzie się tylko sześć gonitw z sumą nagród rb. 5.700, o które ma się ubiegać 17 zapisanych wczoraj koni.

 

Totalizator czynny nie będzie.

 

Początek wyścigów o godz. 4 po południu.

 

Kurjer Poranny, 06-05-1915

Z Koła sportowego

Po chwilowo przygasłym wskutek warunków ogólnych ruchu „Koło sportowe" rozpoczyna sezon wiosenny pod znakiem wytężonej pracy, nie tyle ogólno-sportowej, lecz może wdzięczniejszej bo usiłującej ogarnąć i ześrodkować te wszystkie zaczątki, jakie na naszym, niedostatecznie podatnym, gruncie osiągnąć dotychczas zdołano. Nad wytworzeniem mianowicie łożyska sportowego, nad ujednostajnieniem prądów w podstawowem wychowaniu fizycznem i nadaniom im właściwego kierunku — pracuje zarząd sekcji gier ruchowych, obejmującej liczną młodzież szkolna, której racjonalny rozwój fizyczny — tak u nas zaniedbany – leżeć winien na sercu rodziców, wychowawców i całego społeczeństwa.

Losy cyklistów-turystów.

 W dn. 16 lipca r. b. wyruszyło na rowerach z Warszawy do Paryża 4 członków T. C. W. pp kapitan Zd. Budziszewski, Fel. Wojtkiewicz, Mar. Fuks i Henr. Herbst.

 

W dn. 31 tegoż miesiąca zaskoczyła ich wojna w Eisenach w Niemczech, poczem wszelki ślad za wycieczkowiczami zaginął.

 

Pomimo zasiąganych informacyi przez Komitet T. C. W. w konsulatach, i ambasadach żadnej wiadomości nie otrzymano, dopiero przedwczoraj nadeszły listy, donoszące, iż wszyscy uczestnicy wycieczki są zdrowi i zatrzymani zostali jako jeńcy w twierdzy Ehrenhrasteln, pod Koblencyą, nad Renem, gdzie przebywać będą, aż do ukończenia wojny.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 25-10-1914

Biały – szampionem bokserskim.

 

W czasie świąt wielkanocnych odbył się w Hawannie match bokserski między dotychczasowym szampionom bokserskim murzynem Jack Johnsonem a cowboyem Wiliamem Wiliardem z Texas. Od początku walki widzowie stali po stronie Wiliarda, i kilkakrotnie wpadło kilku widzów na arenę, aby obić murzyna za nieprawidłowe ciosy. Walka trwała stosunkowo za długo; Johnson od początku skazany był na obronę — nie atakował, lecz jedynie odpierał gwałtowne ataki cowboya. Dopiero w 26 złożeniu zwyciężył Wiliard przez „enodc onck". Na widok tego zawyło 15.000 widzów z radości. Ogrzykom nie było końca. Rozentuzyazmowani widzowie wpadli na scenę i na rękach zaniesiono go do hotelu. Wiliard stał się obecnie najpopularniejszym człowiekiem w Ameryce.

Zawody w piłkę nożną.

W niedzielę 18 bm. odbędą się zawody w piłkę nożną między I. Drużyną Pogoni, a II drużyną Warty. Początek gry o godz. pół do 3 na boisku przy dawniejszej bramie wildeckiej. Punkt zborny dla członków Towarzystwa Pogoni o godz. 23/4 w szatni. Czołem!

Zarząd.

 

Kurjer Poznański, 17-10-1914